Activiteiten van de wijkraad:

 • De leden van de wijkraad hebben huis aan huis kerstkaarten verspreid met hierin een
  enquête om de wensen te inventariseren op het gebied van leefbaarheid in de wijk.
 • De wens om weer opnieuw hanging- baskets op te hangen in de wijk hebben we
  kunnen laten uitvoeren. We hebben gekozen voor dezelfde locaties, deels om
  praktische redenen, maar ook omdat dit de plekken zijn waar de meeste bewoners er
  van kunnen genieten.
 • Veruit de meeste vragen en wensen uit de enquête hadden betrekking op het
  parkeiland. We hebben met advies van ontwerpbureau Linksboven een ontwerp
  gemaakt voor het zuidelijke deel van het parkeiland. Dit plan is voorgelegd aan de
  gemeente Zaltbommel.
 • Na overleg met de afdeling groen van de gemeente hebben we ook het middendeel
  van het parkeiland bij het plan betrokken. Dit plan is voorgelegd aan de
  wijkbewoners. Het organiseren van een informatiebijeenkomst was vanwege
  coronamaatregelen niet mogelijk en wij hebben het draagvlak daarom grotendeels via
  social media getest. De reacties waren enthousiast en we hopen dat het plan in het
  voorjaar 2021 kan worden uitgevoerd.
 • Gedurende het jaar werd duidelijk dat de aanwezigheid van de ganzen op en om het
  parkeiland overlast begon te geven en dit hebben we meegenomen in de gesprekken
  met de gemeente.
 • Er waren diverse verzoeken voor meer groen in de vorm van bloeiende bloemen. We
  hebben onderzocht of het mogelijk was om zomerbloemen te zaaien en
  voorjaarsbollen te planten. Dat is dit jaar niet gelukt maar we nemen deze wens mee
  naar volgend jaar. We hebben hiervoor in het bijzonder gekeken naar de entree van
  de wijk vanaf Hogeweg/Esso. De gemeente heeft inmiddels een prachtig plan
  gemaakt voor het groen aan de buitenzijde van de wijk.
 • Met betrekking tot de verkeerssituatie bij de Portage hebben we vragen aan de
  gemeente gesteld met betrekking tot het ontbreken van een veilige oversteekplaats
  naar het gezondheidscentrum.
 • We hebben de gemeente advies gegeven voor enkele straatnamen, in de omgeving
  van de sporthal en in de buurt van het nieuw te bouwen gezondheidscentrum.
 • Helaas gingen activiteiten die we gepland hadden niet door vanwege de
  coronaregels. We hadden mee willen doen aan de landelijke opschoondag in het
  voorjaar en Clean-up day. Ook het Sint Maartensfeest hebben we dit jaar niet
  kunnen vieren in de wijk.
 • De wijkraad heeft maandelijks vergaderd, vanwege de coronamaatregelen kon dit nu
  niet bij een van de wijkraadsleden thuis plaatsvinden. We hebben enkele keren
  gebruik gemaakt van een vergaderruimte in het gemeentekantoor en verder hebben
  we digitaal vergaderd.
 • Vanwege verhuizing uit de wijk hebben we afscheid genomen van een van de
  bestuursleden en we zoeken hiervoor nog een vervanger.