Een overzicht van de verschillende activiteiten en bezigheden van wijkraad de Waluwe in 2018:

 • De wijkraad bestaat na een kleine bestuurswisseling nog steeds uit 6 leden.
 • Contact en informatie-uitwisseling met andere wijk- en dorpsraden.
 • Contact en samenwerking met het bestuur van de Zaltbommelsche IJsclub.
 • Meelezen over de ontwikkelingen omgevingsoverleg chemiebedrijf SACHEM.
 • Bijwonen informatiebijeenkomsten van de gemeente Zaltbommel op het gebied van positieve gezondheid, buitendienst en verkeer.
 • Organiseren Sint Maarten feest op 11 november.
 • Ophangen van hanging-baskets aan lantaarnpalen op de Wichard van Pontlaan en de Fiep Westendorplaan. Dit was mogelijk door het indienen van een aanvraag voor financiering uit het gemeentelijke projecten-budget.
 • Verdelen van de laatst beschikbare kroonringen voor het ophangen van plastic-zakken aan lantaarnpalen.
 • Organiseren van het zomerfeest op 1 juli op het parkeiland met gebruik van de voorzieningen van de ijsclub en medewerking van Spel&.
 • Enquête onder de wijkbewoners om de wensen op het gebied van leefbaarheid te inventariseren.
 • Begeleiden van het onderzoek naar het verbeteren van de verkeerssituatie op het Fiep Westendorpplein door leerlingen van afdeling Technasium van het Cambium College.
 • Overleg met de gemeente en bewoners over snelheidsbeperkende maatregelen op de Wichard van Pontlaan.
 • Verspreiden van 30 KM-container stickers om de maximum snelheid in de wijk onder de aandacht te brengen.
 • Bemiddelen bij de vorming werkgroep WhatsApp-buurtpreventie met als resultaat het realiseren van buurtpreventie borden in de wijk.
 • Start gemaakt met op opstellen van een gebiedsplan.
 • Start gemaakt met inrichten van website.
 • Financiële steun aan: de inrichting van het nieuwe schoolplein van Brede School De Waluwe, Sinterklaasintocht en color-run.

Wij hopen dit jaar een vervolg te geven aan bovenstaande activiteiten. Aanvullingen, ideeën, vragen en opmerkingen zijn altijd welkom. U kunt deze mailen naar info@wijkraaddewaluwe.nl.