De wijkraad bestaat momenteel uit zes enthousiaste leden. Dianne Dekker, Hetty Moonen, Louis ter Haaf, Ben Klinkhamer en Corné Kraaij.

Een kleine uitbreiding van de wijkraad is altijd mogelijk, heeft u belangstelling om actief betrokken te zijn bij de wijk, neem dan contact met ons op. We vergaderen tien keer per jaar op de tweede woensdag van de maand. Meestal is hierbij de gebiedscoördinator van de gemeente aanwezig.

Dianne Dekker
Ben Klinkhamer
Hetty Moonen
Louis ter Haaf
Corné Kraaij

Jos Meerssman
Gebiedscoördinator Gemeente Zaltbommel
06-29469209