De wijkraad bestaat momenteel uit vijf enthousiaste leden. Dianne Dekker, Hetty Moonen, Corné Kraaij, Ron Frantzen en Albert Clarisse.

Een kleine uitbreiding van de wijkraad is altijd mogelijk, heeft u belangstelling om actief betrokken te zijn bij de wijk, neem dan contact met ons op. We vergaderen tien keer per jaar op de laatste dinsdag van de maand. Meestal is hierbij de gebiedscoördinator van de gemeente aanwezig.

Dianne Dekker
Hetty Moonen
Albert Clarisse
Ron Frantzen
Corné Kraaij